کلوب لرستانیها!

كلوب لرستانيها، تلاشي است براي تجربه يك زندگي ديگر . حضور در يك محيط اجتماعي مجازي كه مي تواند نمونه و تمريني براي دگرگوني، تعديل و بهينه سازي بسياري از تعاملات ما با يكديگر باشد. انتخاب محدوده جغرافيايي كوچكتري مانند لرستان، امكان تبديل روابط مجازي به حقيقي را محتمل تر مي سازد . نويد زندگي خوشي در اين محيط را به شما بشارت مي دهيم . پاينده باشيد.

آخرین فعالیت ها

 • "اولین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تحمل کنی."
  14 ساعت 32 دقیقه پیش
 • arshia دوست باران است
 • Hosein دوست باران است
 • meysam دوست باران است
 • Ahmadreza دوست باران است
 • 111عضو داره اینجا مثلن ولی همه ساکتن :( چراااااااااااااااااااااااااا
  4 روز پیش
 • "هیچ چیزی شما را زندانی نمیکند مگر افکارتان.
  هیچ چیزی شما را محدود نمی کند مگر ترس تان.
  و هیچ چیزی شما را کنترل نمی کند مگر عقایدتان."

  مار یان ویلیامسون
  5 روز پیش
 • روزای خوب زندگی...
  7 روز پیش
 • ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺮﺍ  ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ
  ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﯿﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ
  ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺗﻮﺭﺍ ﺁﻥ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ
  ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﺳﺖ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ
  ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻢ... ﻧﺸﺪ، ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺍ
  ﻏﻨﭽﻪ ﺍﯼ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ
  ﻏﯿﺮ ﻟﯿﻼ‌ ﺭﻧﺞ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﺴﯽ
  ﺁﻧﭽﻪ ﺁﻣﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﯾﺎﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ
  ﺍﯼ ﮔﻠﻢ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺤﻮﺕ ﺷﺪ ﻣﺮﺍ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮﺩ
  ﺣﺲ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺭﺍ ﺧﺎﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ
  ﺣﺮﻑ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻫﻤﺪﺭﺩ ﻧﯿﺴﺖ
  ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻮﺭﺍ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ

  ﺣﺮﻑ ﺩﮐﺘﺮﻫﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺁﺭﺍﻡ  ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﻭﻟﯽ
  ﺣﺮﻑ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ
  ﺗﻨﺸﻪ ﯼ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺍﻡ...ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍ
  ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ
  2 هفته
 • باز جنينی ميان زباله های شهر رها شد ...
  باز دختری عفتش را به گمان عشق به هوس باخت و زن شد ...
  باز پسری به بهاي يک هوس پدر شد ...
  باز سطل زباله ای در شهر جايگزين آغوش مادر شد ...
  باز پسری به بهای هوسی آنی بار گرگ صفتی و نامردی به دوش کشيد ...
  باز دختری به جرم يک شب يک عمر فاحشه شد ...
  باز پسری به تجربه يک لذت نامشروع به هرزگی خو گرفت ...
  باز جنينی نارس در گوشه ای از شهر تاوان هوس را با جانش داد ...
  و باز کودکی بار حرامزادگی بر دوش کشيد ...
  در اين شهر چه ميگذرد ؟؟؟
  تاوان اين هوسها را چه کسی ميدهد ؟
  پدری هرزه ...؟؟
  مادری فاحشه...؟؟
  يا جنينی بيگناه ...؟؟
  2 هفته

آنلاین ها

رویداد ها

ویدئو ها

در حال حاضر ویدئویی افزوده نشده است.